RFID Envanter Konum ve Sayım Sistemi ilgili eşyaya yapıştırılacak pasif RFID etiketlerin RFID okuyucular yardımıyla tespit edilmesi ile gerçekleştirilir. Eşyaların ahşap, plastik ya da metal yüzeyine yapıştırılan her pasif RFID etiketin kendine ait bir kimlik numarası bulunmaktadır. Bu etiket sisteme ilgili eşyayı temsil edecek şekilde tanımlanır. Bu sayede demirbaşlar, depodaki malzemeler, yarı mamüller ve üretilen ürünler sistemde takip edilir.

El Terminali RFID okuyucu cihazı ile ilgili personel mobil olarak sisteme eşya kayıtlarını gerçekleştirir. Kayıtlı eşyaların sayımı yine El Terminali ile gerçekleştirilir. Depoya giriş, binaya giriş ya da sevkiyata çıkış gibi noktalara sabit RFID okuyucu sistemler konularak noktasal konum takipleri, giriş çıkış takipleri gerçekleştirilir.

RFID Envanter Konum ve Sayım Sistemi ile envanter yönetimi ve verimi artar. Envanter ve demirbaş sayımları artık iş yükü olmaktan çıkar, kısa sürede gerçekleştirilebilir. Sistemde eşyayla ilgili zimmet ve diğer özellikler kaydedilerek envanter takibi gerçekleştirilir.