LNL Technology R&D activities are progressing within the scope of especially internet of things (IoT), embedded systems, middleware, cloud/web-based, or on-premise software studies.

Nesnelerin İnterneti (IoT)

Nesnelerin İnterneti demek nesnelerin nesnelerle, nesnelerin insanlarla, nesnelerin olaylarla ya da süreçlerle etkileşimini dijital ortamda takip etmek ve kontrol etmek demektir. Bu nesne bir elektronik cihaz ya da yazılım olabilir. Nesnelerin içeriklerine ve sahip olduğu verilerin önemine göre dijital dünyada oluşturulması ve konumlandırılması Nesnelerin İnterneti Sistemlerinin en kritik noktasıdır.

Sistemde bulunan nesnelerin sayısı ve/veya gönderdikleri veriler arttığında ortaya büyük bir veri iletimi ve işlenmesi durumu çıkmaktadır. Ayrıca iletilecek verilerin filtrelenmesi, anlamlandırılması ya da verilerin birbiriyle ilişkilendirilip aksiyon alınacak sonuçlar çıkarılması sistemin yapısı doğrultusunda gerçekleştirilebilir.

LNL Teknoloji C4S – Komuta Kontrol Komünikasyon Kod olarak isimlendirilmiş yazılım sistemi ile uç noktada bulunan yazılım ve donanım nesnelerini kolaylıkla oluşturmakta, nesnelerden gelecek büyük verileri işleyebilmekte, verilerin ilişkilendirilmesi ve buna göre koşabilecek kural motorlarını (rule engine) gerçekleştirebilmekte, kompleks olay işleme ve dijital ikiz fonksiyonlarını kolaylıkla sağlayabilmektedir. C4S – Komuta Kontrol Komünikasyon Kod yazılımı genişleyebilir, daralabilir, sürdürülebilir ve izlenebilir yapısındadır. Bu sayede birçok ihtiyaca kolaylıkla cevap verebilmektedir. İzlenecek ve kontrol edilecek tüm sistemler için C4S’te kolaylıkla modül oluşturulabilmektedir.


Elektronik Donanım Tasarımı

LNL Teknoloji sensör, Eyleyici (actuator), kontrol birimi, uyarı ve bilgilendirme sistemleri olarak birçok elektronik donanım tasarımında deneyim sahibidir. Farklı gömülü platformlarda tasarım geliştirebilme yetenekleri ile ihtiyaçlara yönelik kontrol birimi tasarlanmaktadır. Var olan sisteme eklenecek her yeni donanım entegrasyon esnekliğine sahip olmalıdır. LNL Teknoloji için entegrasyon esnekliği tüm sağlanan çözümlerde en çok önem verilen noktadır.

Kablosuz haberleşme, kablolu haberleşme ve hibrid haberleşme konusunda uzman olan LNL Teknoloji, ölçümlenen ya da kullanıcı tarafından girilen verinin sisteme sağlıklı biçimde iletilecek şekilde tasarımlarını gerçekleştirmektedir. Verilerin yalnızca sistemde değil, uç cihaz (edge device) üzerinde de filtrelenmesini ve anlamlandırılmasını sağlamaktadır. LNL Teknoloji, ihtiyaca göre, uçta veri işlenmesini sağlayacak cihaz tasarımlarında deneyimlidir.