Haberleşme teknolojileri sektöründe Ar-Ge ve üretim faaliyetlerinde bulunan yerli ve milli paydaşların, OSTİM bünyesinde, bir araya gelerek oluşturduğu Haberleşme Teknoloji Kümelenmesi (HTK)`ne üye olan LNL, aynı zamanda TÜBİTAK destekli `Uçtan UCa Yerli ve Milli 5G Haberleşme` Şebekesi Projesinin 16 ortağından biridir.Bu projenin hedefi, büyük oranda yerli ve milli kaynaklar geliştirilen ürünler ile, Türkiye`nin Dünya ile aynı anda 5G`ye geçişini sağlamak ve bu sayede ülkemizin haberleşmede dışa bağımlılığını azaltarak ulusal güvenlik risklerini de en aza indirmektir.

Proje kapsamında, 5. Nesil Yeni Radyo (5g New Radio) ürün grubu bünyesinde çalışmalarını sürdüren LNL, 5G haberleşme şebekesinin en uç noktasında bulunan ve kullanıcıların mobil cihazları ile iletişime geçen ilk şebeke elemanı olan baz istasyonu radyo ünitelerinin tasarım ve geliştirme faaliyetlerini yürütmektedir.

Bu faaliyetler arasında radyo ünitesinin sayısal tasarımı, baz istasyonu donanım tasarımı ve yönetim yazılımlarının geliştirilmesi yer almaktadır.Daha önce farklı amaçlara yönelik geliştirilen birçok IOT sistemini ürünleştirmiş ve yine bir TÜBİTAK projesi kapsamında 4.5G küçük hücresel baz istasyonu geliştirmiş olan LNL ekibi haberleşme teknoloji konusunda önemli bir deneyim ve yetkinliğe sahiptir.