KALİTE YÖNETİMİ

Müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın ihtiyaçlarını doğru zamanda, doğru bütçe, müşteri istek, beklenti ve şikayetlerini tam olarak karşılayabilmek kalite politikamızı oluşturmaktadır.

 

 

KALİTE YÖNETİM SİSTEM SERTİFİKALARI

Kalite yönetim sistemimiz ISO 9001: 2015 gereklilikleri doğrultusunda oluşturulmuştur. Bu sistem, projelerin yaşam döngüsü boyunca geliştirilen ürünlerin ve tanımlanan gereksinimler ve planlarla uygulanan geliştirme süreçlerinin uygunluğunu sağlar.

Şirketimiz "ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi" ve "ISO 27001-2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi" sertifikalarına sahiptir.

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

​LNL gizliliği, bütünlüğü, tüm fiziksel ve elektronik bilgi varlıklarını korumaya kararlıdır.Bilgi ve bilgi güvenliği gereksinimleri kurumsal hedeflerimize uygun olacak şekilde yapılandırılmıştır.Bu bağlamda politikamız,

  • Tüm paydaşlarımızın bilgi güvenliği ve gereksinimlerini karşılamak, riskleri sürekli gözden geçirmek,
  • Bilgi güvenliği yönetim sisteminin gereksinimlerini karşılamak ve etkinliğini artırmak için çalışmaları sürdürmek,
  • Tüm faaliyetlerimizde bilgi güvenliği ile ilgili yasal düzenlemelere ve diğer gerekliliklere uymak,
  • Personellerimizin bilgi güvenliği bilincini artırmak.

maddelerini içermektedir.